Dự án toà nhà cao tầng, chung cư | Thông gió TTC, Thông gió công nghiệp